Przejdź do treści

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies, na stronie internetowej mo-studio.com.pl

We wszystkich działaniach kierujemy się Twoim dobrem. Pragniemy poznać i zrozumieć Twoje potrzeby i zapewnić jak najlepszą obsługę. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony internetowej mo-studio.com.pl określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii.

Polityka prywatności zawiera informacje kto jest Administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiesz się komu i na jakich zasadach możemy udostępniać Twoje dane, a także jakie przysługują Ci uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO.

Jeśli jedynie przeglądasz nasz Serwis i zapoznajesz się z treściami ogólnodostępnymi nie musisz informować nas o swojej tożsamości. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane które podasz nam sam z wyjątkiem pewnych sytuacji, kiedy dane zbierane są automatycznie za pomocą plików cookies, o czym poinformujemy Cię poniżej.

 

Ilekroć w polityce prywatności jest mowa o:

 • Danych osobowych- należy przez to rozumieć wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 • Administrator danych- należy przez to rozumieć Growme Sp. Z O. O., Jana III Sobieskiego 110/1AU 00-764 Warszawa, NIP 5213641547 REGON 146450550;
 • Serwis-należy przez to rozumieć nasz serwis WWW;
 • Użytkownik- należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą serwis;
 • Newsletter-oznacza bezpłatną usługę świadczącą drogą elektroniczną poprzez przesyłanie listów elektronicznych za pomocą których informujemy o wydarzeniach, usługach i innych elementach istotnych z punktu widzenia naszej działalności w celu realizacji prawnie uzasadnionego naszego celu, którym jest marketing bezpośredni;
 • Formularz-miejsce w naszym serwisie które umożliwia wprowadzenie danych osobowych np.: w celu wysyłki newsletteru oraz w celu kontaktu z nami;
 • RODO-oznacza Rozporządzenie Parlamenty Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO).

 

1. Informacje dotyczące danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenie Parlamenty Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) informujemy, że:

 • Administratorem strony i danych osobowych jest Growme Sp. Z O. O., Jana III Sobieskiego 110/1AU 00-764 Warszawa, NIP 5213641547 REGON 146450550, zwana dalej Administratorem danych. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie postanowień Polityki prywatności skontaktuj się z nami poprzez:
 • e-mail:michał.swida@themo.pl;
 • 508 389 749;
 • listownie na adres: Jana III Sobieskiego 110/1AU 00-764 Warszawa.

Jako Administrator danych nie powołaliśmy Inspektora ochrony danych i wykonujemy samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

II. Cele, podstawy przetwarzania i okres przechowywania danych.

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania danych
Wykonanie usługi lub zawarcie określonej umowy, przesłania oferty reklamowej na życzenie Użytkownika. Art. 6 ust.1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań w celu jej zawarcia).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres obowiązywania umowy, wykonania usługi.
Spełnienie obowiązków podatkowych. Art. 6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego). Administrator będzie przetwarzał w/w dane przez okres 5 lat.
Kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy). Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres obowiązywania umowy, wykonania usługi.
Rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z zawarciem umowy, wykonaniem usługi. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO obowiązek wynikający z przepisów prawa). Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres obowiązywania umowy, wykonania usługi.
Umówienie się na spotkanie za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy). Administrator będzie przetwarzał dane do momentu rozwiązania umowy, wykonania usługi.
Prowadzenie fanpage na portalu społecznościowym Facebook. Art. 6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prowadzenia fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu. Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. Art. 6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych). Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Art. 6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystania ze strony internetowej). Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze strony internetowej.
Archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadniony interes administratora). Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Analiza Twojej aktywności na stronie internetowej. Art. 6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku o Twojej aktywności na stronie internetowej). Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Wysyłania newsletteru. Po udzieleniu zgody wynikającej z przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o bieżącej działalności: usługach, promocjach lub nowościach).

Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu cofnięcia zgody, skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Zamieszczania przez Użytkownika opinii o usługach. Art. 6 ust.1 lit. a RODO (który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody) Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu cofnięcia zgody.
Obsługi kanału You Tube. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadniony interes Administratora). Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Wykorzystania cookies na stronie internetowej. Art. 6 ust.1 lit. a RODO (który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody udzielonej przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystywanie cookies). Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić opuść stronę. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies.
Kierowania reklamy w mediach społecznościowych i na stronach internetowych. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) polegający na promocji i reklamie usług Administratora poprzez remarketing kierowany do osób zapisanych na mailing lub odwiedzających daną stronę internetową), Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu cofnięcia zgody, skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku w których nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

 

III. Cofniecie zgody i sprzeciw.

W każdej chwili możesz wycofać udzielaną zgodę przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.  Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych, istnieją dla Administratora danych ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub te dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

IV. Odbiorcy danych osobowych.

Jak większość przedsiębiorców korzystamy z pomocy innych podmiotów co w dużej mierze jest związane z przekazywaniem danych osobowych. W związku z powyższym w razie potrzeby przekazujemy Twoje dane :

 • dostawcy domeny internetowej;
 • dostawcy usługi newsletteru;
 • firmie dostarczającej narzędzia służące do analizy aktywności na Stronie internetowej oraz kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niej korzystających (min. Google Analytics);
 • firmie świadczącej usługi księgowe.

Oprócz tego może się tak zdarzyć, że na podstawie przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać dane osobowe innym podmiotom, czy to prywatnym czy to publicznym. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie, aby nie przekazać danych osobą nieuprawnionym.

 

V. Przekazywanie do Państw trzecich.

W związku z faktem, że Administrator danych korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np: Facebook , Google, MailerLite. Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np: certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:

a)współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

b)stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np: w przypadku Google);

c)stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.

 

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej.

Zalecam jednak zapoznanie się z polityką prywatności w/w Administratorów pod linkami:

Administrator Polityka prywatności
Google LLC https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Facebook Ireland Ltd. https://www.facebook.com/privacy/wxplanation
UAB MailerLite https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

 

VI. Prawa osób których dane dotyczą.

Jako Administrator danych zapewniamy realizację uprawnień wskazanych poniżej poprzez kontakt na adres mailowy nie później niż w ciągu 30 dni po otrzymaniu żądania (jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań nie będziemy mogli spełnić żądania w ciągu 30 dni, spełnię ją w ciągu kolejnego miesiąca, informując uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu):

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania kopii danych osobowych);
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia danych jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania lub były przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której oparte było przetwarzanie;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych przez firmę celach.

Aby nie dopuścić do naruszenia Twoich praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa Twoich danych osobowych informujemy, że nie będę realizować żadnych Twoich uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.

 

VII. Prawo do wniesienia skargi.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

VIII. Wymóg podania danych i konsekwencja niepodania danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne z tym, że konieczne w celu skorzystanie przez Ciebie z oferowanych przez nas usług. Konsekwencja niepodania tych danych będzie brak możliwości skorzystania z naszych usług.

 

IX. Profilowanie.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

2. Formularze

Jako Administrator danych stosuje następujące formularze na stronie:

I. Formularz zapisu na newsletter

Zapisując się do newsletteru, przekazujesz nam swoje imię i adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newsletteru.

Dane przekazane nam przez Ciebie w związku z zapisem do newsletteru, wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newsletteru, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newsletteru.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newsletteru klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newsletteru lub po prostu kontaktując się z nami. Pomimo rezygnacji z newsletteru, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszej bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newsletteru, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newsletteru oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili możesz zmodyfikować swoje dane podane na potrzeby otrzymywania newsletteru klikając w stosowny link widoczny w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newsletteru lub po prostu kontaktując się z nami.

II. Formularz umówienia się na spotkanie.

Dane osobowe jakie zbieramy przez ten formularz to imię, nazwiska (tylko jeśli je podasz) adresu e-mail, numeru telefonu i numer IP przetwarzane są przez nas zgodnie z niniejszą Polityką prywatności w celu umówienia z nami spotkania .

Jeśli dojdzie do zawarcia usługi, Twoje dane będą przetwarzana zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usługi. Będziemy przetwarzać dane osobowe przez okres obowiązywania naszej umowy. Jednakże, maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa.

 

3. Polityka plików cookies.

Podczas pierwszego wejścia na naszą stronę musisz wyrazić zgodę na pliki cookies lub podjąć inne działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z naszego Serwisu. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody. Pamiętaj też o tym, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce pomoc w Twojej przeglądarce znajdziesz niezbędne informacje.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 • Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.

W ramach naszej strony funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

I. Wbudowany kod Google Analytics- w celu analizy statystyk Strony Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowana Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np: z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę. Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony. W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

II. YouTube-na naszej stronie osadzane są widgety YouTube pozwalające Ci odtwarzać nagrania dostępne w serwisie YouTube bezpośrednio na mojej stronie. Serwis YouTube obsługiwany jest przez Google LLC. Wideo osadzane są na stronie w trybie ochrony prywatności. Bazując na informacjach udostępnianych przez YouTube, oznacza to, że żadne pliki cookies nie są zapisywane na Twoim urządzeniu ani Google nie gromadzi jakichkolwiek informacji na Twój temat, dopóki nie odtworzysz nagrania.

Gdy odtwarzasz nagranie, YouTube zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookies i otrzymuje informacje, że odtworzyłeś nagranie z poziomu określonej strony internetowej, nawet jeśli nie posiadasz konta Google czy nie jesteś akurat zalogowany. Jeśli zalogowałeś się do konta Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego konta. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Google, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.

Szczegółów w zakresie zasad korzystania z YouTube, w tym ochrony prywatności, możesz szukać w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez YouTube:

regulamin: https://www.youtube.com/t/terms,

polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy.

 

III. Wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, YouTube.

Wyświetlając strony Serwisu, zawierające takie wtyczki, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją Stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowana. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki np: klikając w przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie bezpośrednio Twojemu profilowi, to przed wizytą na stronie należy wylogować się z tego serwisu społecznościowego. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki np: blokowanie skryptów.

 

4. Współadministrowanie danymi

I. Powinieneś wiedzieć, że w zakresie przetwarzania danych na potrzeby analityki statystycznej i kampanii marketingowych administrujemy Twoimi danymi osobowymi wraz z Facebook Ireland Limited (dalej „Facebook Ireland Ltd.”) Z Facebook Ireland Ltd. możesz skontaktować się pod adresem:

 • Facebook Ireland Ltd.4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych firmy Facebook Ireland Ltd. https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 ;
 • Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą się pod linkiem: https://www.facebook.com/about/privacy.

 

II. Cele i podstawy przetwarzania.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • w celu prowadzenia profilu fanpage na portalu społecznościowym Facebook, informowania Cię o mojej aktywności, promowania różnych wydarzeń i konkursów, które organizuję i moich produktach i usługach, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu prowadzenia przekazów wideo z uwzględnieniem informacji o przesyłanych komentarzach i zapytaniach w zakresie treści przekazu co jest moim prawnie uzasadnionym interesem ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO);

Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

III. Profilowanie.

Twoje dane osobowe w ramach analityki statystycznej i prowadzenia kampanii marketingowych podlegają profilowaniu tj.  wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji lub przemieszczania się.

Profilowanie prowadzone jest poprzez tzw. targowanie w oparciu m.in. lokalizację, wiek, płeć, język, zainteresowania, informacji uzyskanych na podstawie informacji z piksela Facebooka, SDK Facebooka i informacji o aktywności na Facebooku.

IV. Kategorie Twoich danych osobowych.

Przekazywane na potrzeby realizacji celów dane osobowe są danymi zwykłymi/szczególnymi i obejmują:

 • dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 • dane osób, które opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u;
 • dane osób pozyskane dzięki funkcjonalności tzw. wtyczek udostępnianych przez serwisy społecznościowe bezpośrednio w serwisie internetowym Administratora.

W związku z powyższym Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub Nick); zdjęcie profilowe; inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek); treść Twoich komentarzy, lokalizację, płeć, wiek, język, w którym prowadzony jest konto społecznościowe, preferencje i zainteresowania.

V. Okres przechowywania.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np: dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a RODO) przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w dowolnym, momencie. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

VI. Źródło pozyskiwania danych.

Twoje dane pozyskane zostały z Twojego publicznego profilu społecznościowego Facebook i innych produktów i funkcji oferowanych przez Facebook oraz wpisów na fanpage’u.

Odbiorcy danych

VII. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy ;
 • innym Użytkownikom portali społecznościowych (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne).

VIII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy .

IX. Okres przechowywania danych.

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np: dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

X. Twoje prawa.

Posiadasz:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania kopii danych osobowych);
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania lub były przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której oparte było przetwarzanie;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Aby nie dopuścić do naruszenia Twoich praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa Twoich danych osobowych informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Twoich uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.

5. Logi serwera.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera na którym znajduje jest strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do administracji. Ich zwartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Polityka prywatności może się zmieniać. Przyczyną zmian może być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 01.01.2021